GD-text-logotyp

GD 2024


Arbetsgruppen för GD har gått igenom alla inkomna föredrag och valt ut de som får möjligheten att presentera. Stort tack till alla som skickat in bidrag.


Ordförande AG GD:
Anna-Karin Jönsson

anna-karin.jonsson(a)tyrens.se

+46 (0)76 117 17 59