GD-text-logotyp

Arkiv

Grundläggningsdagen 16 mars 2023 var välbesökt med drygt 900 deltagare och 77 utställare!

GD 2023

GD 2023 hade följande fyra huvudteman:


 • Nya tider
  För dig under 35 år! Seniora, hjälp till att lyfta fram/uppmuntra våra yngre. Som vanligt är ordet fritt!
 • Gyllene tider
  Det går bra nu, Återvinning i projekt/hållbarhetstid,
  framtidsspaning, tillbakablick
 • Tuffa tider
  När det inte blev som det var tänkt, Hur ser framtiden ut?
  Stora maskiner, Tuffa förhållanden
 • Storhetstiden
  Stora projekt, ECI-och geoteknik?

   

I "GD-boken" finns artiklarna till föredragen. Ladda ner en pdf:

Abstracts GD 2023Pass 1-1  Jättelätt eller Jettesvårt

Anders Palmén, YIT, Mikael Creütz, Golder


Pass 1-2  Motståndsrörelse - Hisnande lyft och sann grannsamverkan

Anders Kullingsjö & Peter Claesson, Skanska Teknik


Pass 1-3  Expansiv jordtätning

Andreas Hansson, Stabtech AB/Hansson & Co


Pass 2A-1  Undvik släntrian - Nya anvisningar för stabilitetsutredningar

Karin Odén & Tobias Thorén, SGI


Pass 2A-2  Säkra osäkerhetsmodeller

Mats Svensson, Tyréns AB


Pass 2A-3  Non-standard applications for jet-grouting

Robert Thurner, Keller Grundläggning AB


Pass 2B-1  Simplified design model for piled embankment

Viviana Mangraviti, CTH


Pass 2B-2  En numerisk studie av rörelser i lera till följd av pålning

Jonathan Isaksson, CTH/NCC


Pass 2B-3  Pile drivability

Chiara Cannizzaro, KTH


Pass 3A-1  Energipålar - grönare grundläggning

Jonas Henriksen, Centrum Paele DK


Pass 3A-2  Konstruktion möter geoteknik i skånsk lermorän - Fyrspår Malmö-Lund

Fanny Deckner, GeoMind, Thomas Kamrad, Centerlöf & Holmberg


Pass 3A-3  Klimatdata i praktiken, inte alltid grundläggande

Ramona Kiisgaard, SGI, David Nguyen, Skanska, Helena Ulfsparre, Familjebostäder


Pass 3B-1  Spridning av injekteringsbruk i fyllningsdammar

Sven Knutsson, LTU, Lars Vikström, LKAB


Pass 3B-2  Tips och triax med silt - skjuvhållfasthet i siltjordar

Tobias Thorén, SGI


Pass 3B-3  Assert - kvalitetskontroll av markstabilisering med ERT

Torleif Dahlin, LTH


Pass 4-1  Västlänken E-02 centralen, challenges of building diaphragm walls

Markus Adams, Wayss & Freytag Ingenieurbau AG, Olaf Bürger, NCC


Pass 4-2  Joining Denmark and Deutchland, Design of Fehmarnbelt Fixed Link

Bo Tvede-Jensen, Fehmern A/S


Pass 4-3  Tid för eftertanke - före

Göran Sällfors, CTH