GD-text-logotyp

Programmet för GD 2023


GD 2023 har följande fyra huvudteman:

 • Nya tider
  För dig under 35 år! Seniora, hjälp till att lyfta fram/uppmuntra våra yngre. Som vanligt är ordet fritt!
 • Gyllene tider
  Det går bra nu, Återvinning i projekt/hållbarhetstid,
  framtidsspaning, tillbakablick
 • Tuffa tider
  När det inte blev som det var tänkt, Hur ser framtiden ut?
  Stora maskiner, Tuffa förhållanden
 • Storhetstiden
  Stora projekt, ECI-och geoteknik?


Likt föregående år kommer det under pass 2 och 3 att hållas parallella sessioner med fokus på FoUprojekt i branschen.